6.

Voor sport en recreatie

Voor meer recreatie en beleving

Wij willen de Hoeksche Waard aantrekkelijker maken voor onze inwoners, jong en oud. Het is daarom belangrijk dat iedereen kan recreëren in de vrije tijd en dingen kan doen die hij of zij leuk vindt. Naast het theater en de bioscoop zijn ook recreatie en vrijetijdsbesteding buitenshuis belangrijk. Recreatie zorgt voor vermaak en ontspanning in ons drukke, dagelijkse leven.

In de huidige visie op vrijetijdseconomie van de gemeente wordt gesteld dat het eiland al aantrekkelijk genoeg is en dat er geen grote recreatief-toeristische toevoegingen nodig zijn. Ook moeten inwoners in hun omgeving kunnen wandelen en fietsen. De gemeente richt zich nu met name op agrifood, streekproducten, een ijsje bij de boer en de rust in de polder. Wij denken echter dat er meer nodig is om bezoekers van buiten hier vaker en langer te laten verblijven.

De Hoeksche Waard heeft een impuls nodig op dit gebied. Om ons eiland vitaal en aantrekkelijk te maken moet er meer gebeuren. Wij zijn voorstander van festivals, evenementen, uitgaansgelegenheden, meer bankjes en watertappunten langs fiets- en wandelroutes op mooie uitzichtpunten. De verblijfsrecreatie concentreert zich op bepaalde plekken en initiatieven voor hotels en B&B’s juichen wij toe. Recreatie en toerisme krijgen ruimte, maar niet altijd en niet overal. Een goede balans met de leefbaarheid in dorpen en respect voor landschap en dieren blijft altijd het uitgangspunt.

Daarnaast willen wij:

  • Goede zwemfaciliteiten bij strandjes, zoals Costa del Spui, Oude Tol en bij Numansdorp en aandacht voor de exploitatie van recreatieweide De Kaai (Hitserse Kade) in Zuid-Beijerland.
  • ‘s Zomers een openlucht bioscoop in een park of dorp.
  • Meewerken aan initiatieven voor pluk- en theetuinen in het buitengebied.

Voor sport en verenigingen

De gemeente is (mede)verantwoordelijk voor een goede gezondheid van inwoners. Ouders kunnen met hun kind naar het consultatiebureau en de overheid zet in op een ‘rookvrije generatie’ en het Sportakkoord. Door gezonde voeding, regelmatig sporten en een gezond gewicht kunnen mensen vitaler blijven en worden risico’s op ziekten verminderd. Een goede lichamelijke gezondheid heeft ook een positief effect op de geestelijke gezondheid. Op die manier kunnen de zorgkosten op langere termijn dalen. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Investeren in sport en bewegen is dus investeren in een gezonde en energieke gemeente. Wij ondersteunen daarom alle verenigingen.

Verenigingen worden voor hun clubgebouwen voor het hoge OZB-tarief (niet-woning) aangeslagen. Dat scheelt zo een paar honderd euro per jaar, waar de vereniging veel nuttige dingen mee kan doen.  Onze motie van 2020 voor het financieel compenseren van verenigingen is door het college, ondanks aandringen van onze kant, nog steeds niet uitgevoerd. Wij gaan die motie eindelijk uitvoeren en ervoor zorgen dat de verenigingen snel over dat geld kunnen beschikken.

Wij zetten de buitensport meer op de kaart, zoals de sportbonden als de wielrenunie, de hippische sport, de wandelsport en de schaatsbond dat hebben gedaan. In de Hoeksche Waard ervaren verenigingen een verzwaring van de regels bij het organiseren van evenementen. Zo zijn de meeste wielerrondes daardoor verdwenen. Zij willen dat vergunningaanvragen vereenvoudigd worden. Uit een enquête over het gebied Zomerlanden bij Heinenoord bleek dat er veel steun is voor de aanleg van mountainbikeroutes in de Hoeksche Waard. Als de gemeente, naast wandel-, fiets- en vaarroutes, ook mountainbikeroutes in de planvorming meeneemt, kunnen verschillende recreantengroepen met respect voor elkaars natuurbeleving blijven sporten en bewegen. Wij zorgen voor meer ruiterpaden, voor een betere verbinding van kano-vaarroutes en voor mooie schaatsbanen in de winter.

Bij de renovatie van sporthallen vindt tijdig overleg plaats met alle gebruikers, dus ook met sportverenigingen, over de faciliteiten en de locatie. De zwembaden willen wij aantrekkelijk maken met o.a. leuke glijbanen, zodat kinderen vaker willen gaan zwemmen. De Hoeksche Waard heeft veel topsporters voortgebracht, zoals Kees Verkerk, Adri van Tiggelen, Kristie Boogert, Carla de Liefde, Sam Peeks en Iris van der Stelt. Zij kunnen als inspiratiebron kinderen motiveren om te gaan bewegen. Wij gaan onze topsporters uitnodigen om hen sportclinics te geven.

VoorWaards heeft ervoor gezorgd dat de Hoeksche Waard zich hard maakt om in 2024 of 2025, als Rotterdam de start van de Tour naar Nederland weet te halen, een etappe van de Tour de France door het eiland te laten rijden. Als dat doorgaat, staan onze inwoners op de eerste rij en dan doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat onze dorpen, de middenstand en horeca volop meeprofiteren. Daarmee zetten wij ons ook nationaal en internationaal in de schijnwerpers.

Daarnaast willen wij:

  • Jaarlijkse één of meerdere wielerrondes, toertochten en triatlons in de Hoeksche Waard organiseren.
  • Jaarlijks een feestelijk Hoeksche Waards Sportgala met de top van onze sporters en prominenten.
  • ‘s Winters worden openbare schaatsbanen goed onderhouden en beschermd tegen vandalisme.
  • Benut het water om het eiland heen voor watersport.
  • Meer bekendheid geven aan financiële ondersteuning vanuit het Jeugdfonds Sport en Cultuur en de Meedoenregeling aan kinderen wiens ouders een laag inkomen hebben.
  • De Sportraad ondersteunen en een gemeentelijke Sportnota opstellen, die inspeelt op de wensen van verenigingen met betrekking tot accommodaties.