Het openbaar groen en maaibeleid moeten beter en diervriendelijker

In de vorige raadsperiode heeft de gemeenteraad gekozen voor kwaliteitsniveau B voor het openbaar groen. Wij hebben toen al aangegeven dat wij kwaliteitsniveau A wilden blijven hanteren. Dat betekent dus een betere, hogere kwaliteit. Toen was geen van de andere met ons eens. De meeste fracties zijn het nu met VoorWaards eens en willen ook het kwaliteitsniveau van het openbaar groen verhogen. Ook het maaibeleid moet diervriendelijker.

Wij krijgen al langere tijd veel klachten vanuit inwoners over het gebrek aan groen, bijvoorbeeld in het centrum van Oud-Beijerland, en over het achtergebleven onderhoud van het openbaar groen, bijvoorbeeld te veel en te hoog onkruid. Onlangs heeft er een evaluatie plaatsgevonden door een extern bureau waaruit blijkt dat zelfs het kwaliteitsniveau B niet overal gehaald wordt. Het adviesbureau adviseert de gemeente om het beheer van het groen te verbeteren. In de vergadering van 27 september 2022 gaven gelukkig meer partijen aan dat ook zij vinden dat het kwaliteitsniveau verbeterd moet worden. Wij zijn blij dat wij niet meer de enige roepende zijn in de woestijn.

Ook over het maaien en snoeien van het groen krijgen wij klachten vanuit de inwoners. Zo is er langs een sloot, waar in het voorjaar ‘s nachts een concert van kikkergezang te horen was, zo rigoureus gemaaid dat er de nacht daarna geen enkele kikker meer te horen was. Dit speelde in het voorjaar, maar ook in dit najaar ontvangen wij nog steeds vragen over het maaibeleid. VoorWaards is daarover erg kritisch en eerder stelden wij daarom vragen aan het college hierover. De afwezigheid van een doordacht maaibeleid is hier waarschijnlijk de oorzaak van.

Wij constateren daarnaast dat veel oevers op een niet-diervriendelijke manier worden aangelegd met verticale, houten beschoeiingen. Dat zijn oeverbeschermingen bestaande uit loodrechte wanden. Op die manier kunnen dieren, zoals kikkers of hazen, niet meer uit het water klimmen of springen waardoor zij sterven. Nee, een geleidelijke overgang naar land is juist gewenst. Bij de provinciale partij Water Natuurlijk is zelfs een meldpunt in het leven geroepen hiervoor. Wij gaan ervan uit dat wij hier in de Hoeksche Waard niet zover hoeven te gaan en dat de gemeente op grond van de evaluatie nu ook een diervriendelijk maaibeleid opstelt, wellicht als onderdeel van de uitvoeringsagenda biodiversiteit of het beleidsplan openbaar groen, die zijn toegezegd door het college. VoorWaards houdt dit in de gaten.