VoorWaards zet zich met succes in voor behoud monumentale bomen

Bomenveroordeling of bomenverordening? In oktober is de Bomenverordening Hoeksche Waard 2022 in de gemeenteraad besproken. Hierbij gaat het om bomen in eigendom en beheer van de gemeente Hoeksche Waard. Woordvoerder en burgerlid Rob Claassens heeft zich namens de fractie met succes hard gemaakt voor behoud. Er werd een wijziging voorgesteld ten opzichte van de eerdere versie uit 2020. Deze ging erover dat waardevolle of monumentale bomen, die om andere redenen dan bijvoorbeeld ziekte, houtrot of veiligheid gekapt moeten worden, er een geldelijke compensatiewaarde tegenover moest komen te staan. VoorWaards was het daar niet mee eens en heeft daarom met andere fracties een amendement ingediend. Daarmee wilden wij het besluit van het college wijzigen en… met succes.

In onze gemeente hebben we momenteel slechts 13 gemeentelijke en 77 particuliere, monumentale bomen. Deze zijn van nationaal belang, beeldbepalend en vaak van grote cultuurhistorische en ecologische waarde. Denk bijvoorbeeld aan de bomen bij de Greup. Bomen die eerst moesten wijken voor de aanleg van de rotonde bij de supermarkt, maar na burgerlijk verzet behouden zijn gebleven. Dezelfde bomen mochten dit jaar de titel “nationale monumentale bomen van het jaar” dragen en zijn inmiddels de trots van de Hoeksche Waard. Monumentale bomen zijn in ons land, en in onze gemeente in het bijzonder, zeldzaam en zeer kostbaar. Wij dienen ze daarom zo goed mogelijk te beschermen.

Als reden voor de kap kun je denken aan maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld wegen, woningbouw of andere voorzieningen waarbij een waardevolle of monumentale boom in de weg zou kunnen staan. Deze geldelijke compensatie zou dan betaald moeten worden door de initiatiefnemer van een bepaald project. Zoals het in het raadsvoorstel werd geformuleerd, zou er zelfs nog de mogelijkheid zijn om beschermde bomen, geregistreerd op de nationale bomenlijst en zoals geformuleerd in artikel 1 van de verordening, volgens een ander artikel gekapt kunnen worden. Daar zou dan een geldbedrag tegenover staan, terwijl VoorWaards deze bomen onbetaalbaar vindt. Rob Claassens: ” Deze bomen zijn karakteristiek voor de Hoeksche Waard, VoorWaards staat voor ons landschap en dus ook voor behoud van deze onvervangbare bomen.”

Daarom heeft VoorWaards, samen met andere fracties een amendement “behoud van monumentale bomen” ingediend. En met succes! Het amendement is aangenomen, waardoor monumentale bomen beter beschermd worden. Toch vindt VoorWaards de bomenverordening nog niet duidelijk en overtuigend genoeg.

Een bomenverordening in de groene gemeente Hoeksche Waard dient uit te gaan van het beschermen van bomen en uit te leggen onder welke omstandigheid gekapt mag worden. De verordening laat nu nog te veel ruimte over om af te wijken en de kap van waardevolle bomen mogelijk te maken. Het uitgangspunt van de bomenverordening moet zijn “bescherm deze bomen” en niet “kappen met een toelichting”. De wethouder heeft de toezegging gedaan om in het tweede kwartaal 2023 de bomenverordening te bespreken om tot verbeteringen te komen, passend bij de groene visie van de Hoeksche Waard. VoorWaards zal dit proces nauwlettend volgen.