Dankzij VoorWaards geen Zwarte Piet meer in de Hoeksche Waard

Al een aantal jaar leeft er een maatschappelijke discussie over Zwarte Piet. Wij zijn blij dat er bij de  afgelopen Sinterklaasintocht in de HW al veel witte en roetveegpieten te zien waren. Echter, er waren ook nog een paar echt zwart geschminkte pieten te zien, waarmee collegeleden op de foto gingen. Dat past niet meer in deze tijd en is voor veel inwoners kwetsend. VoorWaards heeft een toezegging van het college gekregen dat dat vanaf heden niet meer zal gebeuren.

VoorWaards wil niet dat mensen gekwetst worden door deze werkwijze en afbeeldingen. De overheid heeft een voorbeeldfunctie en dient er in de communicatie naar buiten toe op te letten dat dit een inclusief kinderfeest is. De figuur van Zwarte Piet wordt vaak als kwetsend ervaren door jong en oud en leidt tot polarisatie. De Kinderombudsman heeft al in 2016 aangegeven: “De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag.” De Kinderombudsman stelde dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest.

Onze burgemeester had ervoor gekozen om op zijn Facebookpagina een foto van hemzelf met een Zwarte Piet te plaatsen. Om die reden heeft raadslid Eline Rood namens VoorWaards eind november een motie opgesteld, waarin wij het college opriepen om zich in woord en in beeld niet meer te verbinden met Zwarte Piet. Wij – en heel veel met ons – willen roetveegpieten in de Hoeksche Waard, net zoals in het Sinterklaasjournaal op de tv te zien zijn. De motie hoefde uiteindelijk niet in stemming te wording gebracht. Na de discussie in de raad gaf het college namelijk aan dat zij met de intochtcomités in gesprek wil gaan over de organisatie van de intocht voor het overgaan op roetveegpieten en dat het college erop zal letten dat ze in de toekomst geen foto’s meer plaatst van Zwarte Piet. Hier zijn we blij mee en wat VoorWaards betreft hebben we Zwarte Piet nu definitief uitgezwaaid uit de Hoeksche Waard.