VoorWaards bezoekt bewoners Zinkweg in verband met klachten overlast

De bewoners aan de Zinkweg hebben aan de bel getrokken over de overlast die zij ervaren door voetbalvereniging Zinkwegse Boys. Al een paar jaar proberen zij in gesprek met de voetbalclub tot oplossingen te komen, maar dat is niet gelukt. Ook de gemeente gaf niet thuis. De bewoners voelen zich niet serieus genomen en hebben zelfs een advocaat in moeten schakelen om schot in de zaak te krijgen. Eline Rood, Ian Vogel en Annelies Ribbens van VoorWaards Hoeksche Waard zijn daarom op bezoek gegaan om te horen wat er precies speelt en zij zullen het college hierover bevragen.

Bewoner Erik Wijma geeft aan: “De meeste hinder wordt ervaren door het licht van de LED lampen, het geluid, geschreeuw tot middernacht en het toegenomen verkeer dat over de dijk voorbij raast. En ook als er niet gevoetbald wordt, is het een hangplek.”  

VoorWaards draagt alle sportverenigingen een warm hart toe, zo ook deze voetbalclub. In de afgelopen jaren is het aantal leden van deze club echter zo fors gegroeid (van ongeveer 200 naar ruim 460 leden), waardoor omwonenden nu overlast ervaren door de toename van het verkeer over de dijk. Er wordt vaak te hard gereden, zeggen zij. De oude dijk is daartegen niet bestand. Ook door de aanleg van een kunstgrasveld is het gebruik en bezoek geïntensiveerd. De vraag is daarom nu of dat wel een juiste keuze is geweest. Daarnaast wordt overlast ervaren doordat de voetbalkantine 6 dagen per week tot 01.00 uur ‘s nachts geopend mag zijn en het publiek helaas niet altijd stilletjes het terrein verlaat. Bewoners geven aan dat constructief overleg met de voetbalclub daarover helaas niet mogelijk is, want dat proberen zij al jaren. Tot slot is ook het felle licht van de LED lampen storend, maar de gemeente zal een poging wagen om die overlast te verminderen. “Dat laatste is toegezegd.” zegt Erik.

De bewoners zien als oplossingen een sluitingstijd van de kantine om 22.00 uur, zoals bij andere verenigingen ook het geval is. Daarnaast moet er handhaving komen op de overlast. Ook zou een hoog hek bij de parkeerplaats kunnen voorkomen dat daar niet meer gehangen en gedeald wordt. Eline: “Dit zijn ingrepen die makkelijk te realiseren zijn en een oplossing kunnen bieden. Wij verbazen ons erover dat dit nog niet geregeld is en zullen daarover vragen stellen aan het college. Bewoners zijn roependen in de woestijn.” 

Ian, Annelies en Eline hebben ook gesproken met de paardenfokker Kramer en ontdekte daardoor dat de gemeente soms met twee maten lijkt te meten. De voetbalclub mocht bijvoorbeeld hoge lantaarnpalen plaatsen, terwijl de paardenfokker op zijn eigen terrein, waar hij zijn toppaarden traint, een vergunning moet aanvragen voor verlichting. Wobbe Kramer: “Dat geldt ook voor het hekwerk. Op mijn eigen terrein moet ik een bouwvergunning aanvragen om een houten hek om de weide te zetten, terwijl de voetbalclub ballenvangers van 8 meter hoog kan plaatsen voor de neus van de bewoners daar.” VoorWaards wil weten of de gemeente inderdaad onderscheid maakt tussen paardensport en voetbalsport. VoorWaards wil daarnaast dat er spoedig een sport- en beweegnota opgesteld wordt, zodat er op eenduidige wijze omgegaan wordt met de verschillende sportclubs in de Hoeksche Waard. 

VoorWaards zal het college bevragen op de volgende punten:

1. Waarom heeft het college nooit gereageerd op de uitnodiging van bewoners en gebeurt dat pas wanneer er een advocaat door bewoners wordt ingezet? Waarom duurt dat zo lang?

2. Heeft er Europese aanbesteding plaatsgevonden bij de aanschaf en aanleg van het kunstgrasveld in september 2021? In de krant stond namelijk dat het veld ‘geschonken’ is.

3. Hoe kan het dat bij een dergelijke beslissing de bewoners niet zijn betrokken? De aanleg van een kunstgrasveld zorgt voor intensiever gebruik en dus ook voor meer bezoekers, meer geluidsoverlast en meer verkeersbewegingen. 

4. Op wat voor manier zijn de ervaringen van GOZ in Mijnsheerenland na de aanleg van het kunstgrasveld meegenomen bij dit besluit?  

5. Wat is de reden dat de voetbalkantine daar geopend mag zijn tot 01.00 uur ‘s nachts? Andere voetbalclubs moeten namelijk om 22.00 uur de kantines sluiten.

6. Beseft het college dat hierdoor voetballers, en het publiek, tot middernacht blijven hangen in de kantine en overlast veroorzaken voor omwonenden?

7. Is het college bereid om die sluitingstijd te vervroegen?

8. Gaat het college nog iets doen aan het felle licht en de boardingsherrie?

9. Is het college bekend met de overlast die bewoners ervaren door de bezoekers op het parkeerterrein en het drugsdealen en het gebruik van lachgas daar? Dit geeft ook een gevoel van onveiligheid. Ook op dagen dat er niet gevoetbald wordt, is het een hangplek.

10. Waarom is er nog geen hek geplaatst om het parkeerterrein heen, zodat er na sluitingstijd niet meer gehangen en gedeald kan worden?

11. Is het college bekend met de verkeersoverlast die veel bewoners op de Zinkweg ervaren door het toegenomen verkeer als gevolg van de groei van de voetbalclub? 

12. Gesproken wordt over het verbreden of opnieuw asfalteren van de weg bij de inrit naar de voetbalclub. Beseft het college dat de auto’s hierdoor nog harder de bocht door kunnen rijden, terwijl er nu al overlast wordt ervaren door het verkeer? 

13. Welke andere oplossingen ziet het college voor de verkeersoverlast op de gehele Zinkweg?

14. Waarom heeft de paardensport een vergunning nodig voor een laag hekwerk en verlichting op het eigen terrein en de voetbalclub niet voor de LED-lichtmasten en de hoge ballenvangers?