Voor mens, dier en landschap

Laatste nieuws

Onze speerpunten

In elk dorp hoort een dorpshuis te zijn waar de gemeente naartoe komt om met inwoners de belangrijkste onderwerpen te bespreken voordat er besluiten worden genomen. Besluiten met ingrijpende gevolgen voor de leefomgeving gaan altijd in samenspraak met de inwoners. De gemeente informeert inwoners actief en volledig in duidelijke taal via de website en huis-aan-huis krant. We geven zondagsruimte: dat is het respecteren van zondagsrust in balans met ruimte voor activiteiten en andere overtuigingen en opvattingen. Niet alles hoeft overal en altijd: elk dorp krijgt de ruimte om een eigen balans te vinden die past bij het karakter van de gemeenschap.

Lees verder

Een dier is geen ding. Daarom komen wij op voor de dieren. De damherten moeten worden erkend en beschermd. Wij zijn tegen plezierjacht en versterken de biodiversiteit. Militaire oefeningen vinden niet langer plaats nabij stiltegebieden of gedurende het vogelbroedseizoen. Wij chippen gratis alle katten en de hondenbelasting schaffen wij stapsgewijs af wanneer aan de opruimplicht wordt voldaan. Er komt een wethouder voor Landschap en Dieren die de balans met de mens bewaakt.

Lees verder

Ons Nationaal Landschap is ons erfgoed. Wij koesteren de open ruimte en concentreren bebouwing bij de dorpen. Wij ondersteunen natuurvriendelijke en biologische landbouw. Wat groen is, moet groen blijven. Wij planten meer bomen, leggen bos aan en verrijken straten, pleinen en dorpscentra met groen. Buitendijks en in risicovolle polders wordt niet gebouwd. Locaties voor zon en wind worden in samenspraak met bewoners bepaald en ook zij profiteren van de opbrengsten.

Lees verder

Wij komen op voor de kwetsbare inwoners, zoals mensen met financiële problemen, verslavings- of psychische problematiek, mensen die analfabeet zijn of zorg nodig hebben. Wij willen de eenzaamheid onder ouderen wegnemen en werken aan een dementievriendelijke samenleving. Jeugdhulp moet dichtbij huis worden aangeboden. Wij sluiten niemand uit. Iedereen moet zichtbaar zichzelf kunnen zijn en mee kunnen doen. 

Lees verder

Jong en oud ontmoeten elkaar in een cultuurhuis met een theater voor podiumkunsten, zoals dans, zang, cabaret, toneel en een bioscoop. Beeldend kunstenaars krijgen een vaste en openbaar toegankelijke plek. Het cultuurbudget wordt vervijfvoudigd. Voor elk kind willen we een passende onderwijsplek met de beste ondersteuning. Het aanbod aan mbo-opleidingen wordt vergroot. Voor de jongeren komen er goede hangplekken en meer uitgaansgelegenheden.

Lees verder

Wij verwelkomen meer sportevenementen en zomerfestivals. Wij willen aantrekkelijke zwembaden en zetten buitensport op de kaart. Er moeten meer mogelijkheden zijn om te recreëren, op de fiets, op het water en in de natuur, bijvoorbeeld door mountainbiketrails, ruiterpaden en kano-vaarroutes. Wij zorgen voor meer geluksmomenten in de natuur, zoals bankjes, bloemen en watertappunten langs fiets- en wandelroutes.

Lees verder

De veiligheid van de binnenwegen wordt verbeterd en gevaarlijke kruisingen pakken wij aan. Op dijkwegen rijdt zwaar verkeer om of wordt minder vaak toegestaan. Wij verbeteren het busnetwerk tussen de dorpen en zorgen voor snellere verbindingen voor fiets en met OV naar Rotterdam, Dordrecht en Barendrecht.

Lees verder

De straten en het groen in de wijken worden beter onderhouden. Wij pakken de regie terug op de woningbouw en zorgen voor meer woningen voor jongeren, alleenstaanden en starters met een kleiner inkomen. Onze inwoners krijgen voorrang op een woning. De winkelgebieden versterken wij door betere parkeervoorzieningen en mooiere aankleding. De leegstand pakken wij aan. Toezicht en handhaving verbeteren wij door een forse uitbreiding van het aantal BOA’s.

Lees verder

Maak kennis met ons team

Onze gouden driehoek

Mens, dier en landschap

De Hoeksche Waard is onze rijke leefomgeving waarbinnen mens, dier en landschap niet zonder elkaar kunnen. Ze zijn voor ons even belangrijk en daarom beoordelen we al ons handelen vanuit deze drie gelijkwaardige belangen.

Agenda

9

Dec

Dit is waar VoorWaards voor staat

Onze fractievoorzitter Eline Rood praat je in 5 minuten bij over de partij, onze standpunten en wat we voor jou gaan doen.

Onze fractie

Maurice Pahladsingh
(Oud-Beijerland)

Fractievoorzitter & raadslid

Eline Rood
(Oud-Beijerland)

Raadslid

Rianne Koole
(Numansdorp)

Raadslid

Ian Vogel
(Oud-Beijerland)

Raadslid

Rob Claassens
(Heinenoord)

Burgerlid

Lenko Čulić
(Mijnsheerenland)

Burgerlid

Christa Uithol
(Oud-Beijerland)

Burgerlid

Zet je in voor de Hoeksche Waard